Jasminka Bošković

Jasminka Bošković

1. Recepcioner u MOC "Rašica" (međunarodni omladinski centar), Dubrovnik, 6 meseci rada;
2.Komercijalista, Mladinska knjiga, IPP-Beograd, 5 godina rada;
3.Šef smene knjižara "Tačka",Dom Omladine Beograda-DOB,Beograd, 6 godina rada;
4.Vlasnik studija "Denis"-vaspitno-obrazovni studio za  decu  predškolskog i školskog uzrasta;
   oblasti:engleski  jezik,autorski program "Warm communication",umetničke radionice slikanja,tkanja,
   muzike,balet a.....i  dr.);priprema za polazak u školu,autorski program "Svi po malo kao Denis"-javni
   dogadjaj na Trgu Nikole Pašića i još mnogo toga vezano za dečije stvaralaštvo; 11 godina rada-1995g.
   do juna 2005.god.
5.Jedan od osnivača udruženja "YALS"-jugoslovenske asocijacije škola stranih jezika sa  primenom
    evropskih  standarda  i jedan od inicijatora pridruživanja YALS-a  EAQUALSU- evropskoj asocijaciji za   
     primenu i kontrolu kvaliteta u pružanju  jezičkih usluga škola stranih jezika ;6 godina aktivnog rada;
6.20 godina rada i bavljenja u oblasti prometa nekretnina;
7.U okviru samostalne delatnosti više od 5 godina bavljenja i ručne izrade unikatnog nakita od dragog
    kamenja inicirano afinitetom ka dizajnu i estetskim formama.Član "Doma dizajna". Član GEMOLOŠKOG
    DRUŠTVA SRBIJE.Sertifikat o završenom baznom kursu Art Clay Silver -kurs  izrade  nakita od srebrne
    gline,sa namerom o daljoj edukaciji iz ove oblasti.

PREPORUČUJEMO