EcoLampDesign – Sandra Božić i Dragan Strunjaš

EcoLampDesign – Sandra Božić i Dragan Strunjaš

Osnovna karakteristika dizajna se ogleda u ideji da se od neočekovanih materijala postiže očekivan dizajn lampe. Najčešće upotrebljavani materijali su kartonske tube, veštačko krzno, kartonski abažuri. Sve lampe koriste ekološke štedljive sijalice.

PREPORUČUJEMO